Wat was Offensief?

De revolutionair socialistische organisatie; Offensief, was de derde naam van een groep marxisten binnen de Partij van de Arbeid. Offensief begon onder de namen Inter en Voorwaarts binnen de Nederlandse sociaaldemocratie in 1977. Het doel was om van de PvdA een arbeiderspartij te maken. Dat leek toen der tijd mogelijk omdat de partij nog een arbeidersbasis had, ook al was de partijleiding rond Joop den Uyl pro-kapitalistisch ingesteld.

Offensief werd de Nederlandse sectie van het Comité voor een Arbeiders Internationale (CAI/CWI). Het CAI was in 1974 opgericht in Londen door Britse revolutionair socialisten binnen de Arbeidspartij (Labour Party) van Groot Brittannië. Het doel van het CAI/CWI was om een internationale te zijn van revolutionair socialisten.

Met de komst van Wim Kok als partijleider in 1986 begon de PvdA af te stappen van het idee om ooit het socialisme te realiseren. Offensief besloot rond 1990 dat de Partij van de Arbeid niet meer om te vormen was tot een partij van de arbeidersklasse. De organisatie verliet de sociaaldemocratie, dit in navolging van het feit dat overal de sociaaldemocratische partijen het neoliberalisme begonnen na te streven. Toch bleef Offensief zich inzetten voor het socialisme in een tijd dat dit ideaal enorm werd afgekraakt als ”mislukt” door de kapitalistische media.

In 1992 stond Offensief in Nederland aan de wieg van Jeugd tegen Racisme in Europa (Youth against Racism in Europe). Dit in naleving van de internationale strijd tegen het groeiende racisme in Europa. Het waren vooral jongeren die protesteerden tegen de rechtse hetze en haat tegen vluchtelingen, wat ironisch gezien dertig jaar later ook een punt van aandacht blijft.

Het was ook in de jaren 90 dat de ex-maoïstische Socialistische Partij van Jan Marijnissen aan steun won binnen de arbeidersklasse. De SP wist met haar links populisme wat stemmers te winnen die vroeger op de PvdA, CPN en PSP stemde. Nu die partijen het kapitalisme aanvaard hadden, zochten die linkse stemmers naar een partij die nog wel tegen het systeem wou vechten. Offensief besloot om in 1998 binnen de SP te gaan werken.

Binnen de Socialistische Partij was Offensief deel van de revolutionair socialistische vleugel. Een vleugel die vooral kritisch stond tegenover de leiding rond Jan Marijnissen. Die wou van de SP een tweede sociaaldemocratische partij maken, die ooit met de PvdA in een regering zou stappen. Toen de SP een grote overwinning behaalde in november 2006, hoopte Jan Marijnissen dat hij samen met de PvdA en het CDA in een regering kwam.

Echter de sociaaldemocratie en christendemocratie wantrouwde de SP, omdat de partij niet 100% trouw was aan het kapitalisme. De SP kwam niet in de regering en werd door de kapitalistische media zelfs schuldig bevonden hieraan. Jan Marijnissen had niet genoeg water bij de wijn gedaan was de propaganda die verspreidt werd. Het versterkte het idee bij de partijleiding dat ze zich moest ontdoen van haar socialistische basis en die ”lastige trotskisten” van Offensief.

De partijleiding tolereerde de kritiek van Offensief niet meer. Dus begon de leiding aan een hetze en verklaarde in 2009 dat Offensief een ”partij in een partij” was. Enkele Offensief leden werden geroyeerd en de organisatie was min of meer verbannen uit de Socialistische Partij, omdat ze voor een socialistische koers stond. Echter niet alle SP afdelingen deden mee met de hetze van het partijbestuur. Hierdoor konden enkele Offensief leden binnen de SP blijven werken.

Een jaar later in 2010 werd besloten om van naam te wisselen. Offensief werd Socialistisch Alternatief, de Nederlandse sectie van het CAI/CWI. Dit werd gedaan om de nadruk te leggen dat een socialistisch alternatief op het neoliberalisme en diens politieke partijen (inclusief de sociaaldemocratie) nodig is. In februari 2020 veranderde ook de internationale van naam, na een splitsing tussen de voormalige leiding en een meerderheid van de secties. Het CAI/CWI is nu hernoemt in Internationaal Socialistisch Alternatief (ISA).

Klik hieronder voor de verschillende artikelen van Offensief